Zubní Kaz

Problematika zubního Kazu

Zdravé zuby

Zubní kaz vzniká součiností čtyř faktoru : ustní baktrerie , plak obsahující cukry ,adhezivní podklad zub a čas který umožní kyselinám, produktům bakterii naleptat sklovinu a rozrušit nevratně zubovinu.

zubnikaz

Sanace zubního kazu je možná dvojím způsobem. První je preparace na běžný výplňový materiál např amalgám.Preparace je nešetrná k zubním tkáním (obr.3) a výplň není tolik estetická a drží jenom mechanickou retencí(obr.5) proto tak zozsáhlá preparace nejméně 2mm.Druhá možnost estetická kompozitní preparace ,kde je potřeba pdstranit pouze zkaženou tkáň.Vazba je chemická k zubním tkáním.Výplň je velice estetická. (obr.4 a 6)

Amalgámová plombaKompozitní plomba

AmalgámKompozit